Sep. 4th, 2009

painting_walls: (Default)
Otsikko: Unta vaan
Kirjoittaja: [livejournal.com profile] painting_walls
Fandom: The Rasmus RPS
Paritus: Lauri/Eero
Ikäraja: NC-17
Summary: Lauri joutuu vaihtoehtoistodellisuuteen, joka pakottaa hänet muistelemaan menneitä ja tunnustamaan itselleen haluavansa omalta elämältäänkin jotain muuta.

------

Lauri havahtui yhtäkkiä... )

Profile

painting_walls: (Default)
painting_walls

June 2010

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 30   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 10:20 am
Powered by Dreamwidth Studios